Biuro Rachunkowe Krystyna Sitek Kielce, Podatki, Doradca Podatkowy, podatek dochodowy, PIT, CIT, VAT, kadry, płace, ZUS
ul Chęcińska 16 G lok.6,  25-020 Kielce,        tel.: (41) 345 03 98,         e-mail: biuro@podatkisitek.pl
 
 

BIURO RACHUNKOWE - OFERTA


PODATEK DOCHODOWY PIT, CIT.

Biuro Rachunkowe Krystyna Sitek Kielce, Podatki, Doradca Podatkowy, podatek dochodowy, PIT, CIT, VAT, kadry, płace, ZUS Moje biuro prowadzi księgowość oraz wylicza podatki we wszystkich istniejących obecnie formach opodatkowania i prowadzenia ewidencji księgowej.

Rozliczymy kartę podatkową.

Poprowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów / potocznie „książka” / Policzymy podatek dla rozliczających się w formie ryczałtu.

Prowadzimy księgi handlowe tzw. pełną księgowość dla spółek z o.o. oraz innych podmiotów, które są zobowiązane przepisami do prowadzenia księgowości w takiej właśnie formie. Sporządzamy bilanse, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, sprawozdania z działalności spółek, pomagamy przy przygotowywaniu uchwał zarządów spółek. Komplet dokumentów składamy do Krajowego Rejestru Sądowego.

PODATEK VAT

Co do firm, które podobnie jak moje biuro są Vatowcami to:
Prowadzimy rejestry zakupów i sprzedaży VAT.
Sporządzamy stosowne deklaracje / VAT- 7, VAT – 12 /.

Dla tych, którzy są przedsiębiorcami unijnymi sporządzamy w zależności od wymogów albo miesięcznie albo kwartalnie informację podsumowującą o dostawach i nabyciach wewnątrzwspólnotowych VAT-UE.

Jeśli jest potrzeba i sugestia ze strony naszych klientów przeprowadzamy procedurę odroczonego VAT-u. Sporządzamy deklaracje intrastat wraz z elektroniczną wysyłką do Urzędu Celnego.

KADRY, PŁACE, ZUS.

Biuro Rachunkowe Krystyna Sitek Kielce, Podatki, Doradca Podatkowy, podatek dochodowy, PIT, CIT, VAT, kadry, płace, ZUS Moi pracownicy w sposób profesjonalny sporządzają co miesiąc listy płac z uwzględnieniem urlopów, zwolnień, potrąceń dla komorników, na PZU, z godzinami nadliczbowymi, znaczy ze wszystkimi składnikami jakie mogą wystąpić ,- dla pracowników firm naszych klientów.

Po zakończeniu roku wszyscy zatrudnieni czy na umowę o pracę czy na umowę zlecenie czy o dzieło wszyscy otrzymują PIT-11 w celu sporządzenia rozliczenia rocznego np. PIT- 37.

Na podstawie list płac robimy raporty i deklaracje do ZUS –u, które terminowo przesyłane są elektronicznie do systemu ZUS, natomiast do klienta drogą meilową, sms, fax lub telefon przekazujemy kwoty wpłat, które powinien zapłacić na konta ZUS, bo wiemy czym skutkuje brak terminowej wpłaty.

Prowadzimy korespondencję z kancelariami komorniczymi, wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wraz z drukami RMUA dla MOPS- u, GOPS – u i innych instytucji zgodnie z wymogami naszych klientów. Praktycznie na co dzień współpracujemy z osobami zatrudnionymi w ZUS, w imieniu naszych klientów występujemy o zaświadczenia, odbieramy je, wysyłamy.

W razie potrzeby korygujemy stare, błędne deklaracje zusowskie itd.

Sporządzamy wnioski o wypłatę zasiłków chorobowych, macierzyńskich, składamy to wszystko wraz ze zwolnieniami lekarskimi w ZUSie.

Podsumowując.Nasi klienci tak na dobrą sprawę nie musze znać ani nr tel. do zusu, ani nawet nie muszą wiedzieć gdzie się on mieści. Wystarczy nr. tel. do mojego biura rachunkowego i wszystko załatwione.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Aby nie zabierać cennego czasu moim klientom to w ich imieniu opracowujemy różnego rodzaju sprawozdania, wymagane głownie przez Urząd Statystyczny. Trzeba zaznaczyć, że jest tego coraz więcej i z roku na rok liczba przygotowywanych sprawozdań rośnie. Robimy wszystkie sprawozdania, np. SP, SP – 3, F-01/I –01, DG-1 i wszystkie inne jakie sobie urząd statystyczny wymyśli.

KONTROLE

Biuro Rachunkowe Krystyna Sitek Kielce, Podatki, Doradca Podatkowy, podatek dochodowy, PIT, CIT, VAT, kadry, płace, ZUS Pracownicy mojego biura albo ja osobiście reprezentuję moich klientów przed organami kontroli Zusu oraz organami kontroli Urzędów Skarbowych.

Kontrole przyjmowane są w siedzibie mojego biura, albo dokumenty zawożone są do organu kontrolującego Nigdy kontrole nie odbywają się w siedzibie kontrolowanej firmy mojego klienta. W siedzibie biura udzielane są wszystkie potrzebne informacje i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego podmiotu, chyba , że klient sobie życzy inaczej.

To bardzo istotne gdyż przez okres 20 lat funkcjonowania mojego biura mamy wypracowane kontakty z pracownikami urzędów skarbowych, zusu, przez co łatwiej się rozmawia nawet na trudne tematy to raz, a dwa nasi klienci nie muszą tracić czasu i nerwów na udzielanie odpowiedzi na czasem dosyć trudne pytania osób, które kontrolują.

 
Glowna     O firmie     Oferta     Kontakt
Aktualizacja: 14.10.2015r.